TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO

Đăng bởi: AdministratorIn

Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán Đề án xây dựng Đại học Phật giáo Việt nam 2019 (Đại học Thịnh Vượng= Prosperity Umiversity=VBU )  Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán  Ngày 27 tháng năm 2019Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán Nền tảng triết học về giáo dục: The educated differ from the uneducated as much as the living from the dead. (Người có giáo dục khác với kẻ không có giáo dục như giữa người sống và người chết) Aristotle (384 BC-322 BC) Greek philosopher. “He who opens a school door, closes a prison.” (Người mở cửa trường học là đóng cửa một nhà tù) Victor Hugo (1802-1885) French poet, dramatist and novelist. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. (Giáo dục là vũ khí quyền lực nhất để thay đổi thế giới) Nelson Mandela The philosophy of the school room in one generation will be the philosophy of government in the next. (Triết lý của nhà trường trong thế hệ này là triết lý của Nhà nước trong thế hệ tiếp theo)Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán Abraham Lincoln If you think in terms of a year, plant a seed; if in terms of ten years, plant trees; if in terms of 100 years, teach the people. (Gieo hạt trong 01 năm trồng cây trong 10 năm, dạy người trong 100 năm) Confucius (BC 551-BC 479) Chinese philosopher Ngài di lặc Bồ tát biểu tượng cho sự thịnh vượng là Đức Phật của tương lai, là biểu tượng của Trường Đại họcTs. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán I. Những vấn đề của nền Giáo dục Việt Nam 1. Giáo dục Đại học Việt Nam và nhu cầu Đổi mới Các khó khăn trong quá khứ và thực tế hôm nay đòi hỏi Việt Nam nâng cao và cải tổ giáo dục Đại học. Hiện tại sự đồng thuận trong cộng đồng dân chúng, Đảng và Nhà nước về nhu cầu đổi mới hệ thống giáo dục Đại học đang lên rất cao. Nhu cầu về mô hình, tiêu chí, quản lý chất lượng, giáo trình, đội ngũ giảng dạy, tài chính Đại học đang được hình thành. Khoa học và công nghệ đang trở thành quốc sách và được coi là đầu tàu cho sự phát triển của đất nước. Một số vấn đề đang được thảo luận cấp bách trong cộng đồng dân chúng, các đại học, các tổ chức chính phủ, v.v. về việc cần xác định vai trò và sự đóng góp mới của giáo dục Đại học trong tiến trình phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam, vai trò và sự đóng góp của Chính phủ trong giáo dục Đại học, việc giải quyết rào cản giáo dục ở Việt Nam, nhu cầu và thách thức của tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa. 2. Các khó khăn hiện tại của Giáo dục Đại học Việt Nam Ở tầm vĩ mô, giáo dục Đại học Việt Nam được cho là thiếu tầm nhìn chiến lược phát triển và chiến thuật, gắn kết giữ tinh hoa văn hóa dân tộc và tính quốc tế hóa, đặc biệt Phật giáo là nền tảng 2000 năm ăn sâu vào đời sống văn hóa giáo dục của dân tộc Việt Nam. Ở giác độ điều hành Đại học, do cơ chế tài chính và quản trị yếu kém, thiếu kinh nghiệm thị trường nên chất lượng giảng dạy Đại học thấp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, giáo trình Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán không theo kịp nhu cầu phát triển và thị trường, sinh viên và học viên thiếu thông tin và hỗ trợ. 3. Hướng tới một nền Giáo dục Đại học bền vững Đại học Việt Nam là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng chuyên nghiệp cao độ cao, giúp đào tạo lãnh đạo tương lai cho đất nước, tạo môi trường cho lãnh đạo, nhà quản lý, trí thức, v.v. thảo luận và đề ra những giải pháp mới cho xã hội, giúp tạo ra tri thức mới và giúp sinh viên học sinh cơ hội thăng tiến. Vai trò của Nhà nước rất cần và không để cho giáo dục tư nhân lạm dung “đục nước béo cò”, “khuyến khích tự chủ” (quản lý, tài chính,v.v), bảo đảm tính nghiêm túc và nhu cầu điều phối, bảo đảm sự hợp tác và tinh thần cởi mở, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích Đại học gắn kết với thị trường và xã hội. 4. Cơ hội từ trong nước Chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ giáo dục Đại học ngoài công lập đã rõ. Nhu cầu có một nền giáo dục Đại học chất lượng cao luôn được cộng đồng, phụ huynh, sinh viên nhắc tới và nhu cầu của đất nước cần có một Đại học hàng đầu, chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế là cấp thiết. Thị trường giáo dục Đại học còn rất lớn, năm 2010 chỉ tiêu sẽ có khoảng 40% sinh viên ngoài công lập nhưng hiện nay con số sinh viên ngoài công lập mới lên tới 13%. Nghị quyết 14/2005-CP 2/11/2005 Nghị quyết về đổi mới cơ bản, toàn diện và triệt để Giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đã được Chính phủ ban hành. Nghị quyết khẳng định hệ thống giáo dục Đại học sẽ dần được đại chúng hóa và hệ thống giáo dục theo tín chỉ sẽ được mở rộng, quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của Đại học sẽ được nâng Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán cao và dần đưa hệ thống kiểm định công nhận chất lượng vào vận hành. Chính phủ cũng khuyến khích hệ thống đại học tư thục trong đó cơ chế tài chính Đại học có sự chia sẻ và đóng góp của sinh viên, Nhà nước và cộng đồng. 5. Cơ hội đến từ bên ngoài Chính phủ các nước, nhất là Pháp, Anh, Đức, Hoa Kỳ đã khẳng định sẽ làm hết sức để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao hệ thống giáo dục và đạo tạo Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam và nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến hiện đang rất tốt đẹp: - Hoa Kỳ và Việt Nam có truyền thống hợp tác lâu dài; quan hệ song phương tốt đẹp; coi trọng giáo dục và hiện tài; - Đại học và tổ chức giáo dục đào tạo Hoa Kỳ luôn dẫn đầu thế giới; mong muốn tham gia và đóng góp vào giáo dục Đại học Việt Nam; - Nhiều Đại học hàng đầu quốc tế, nhất là ở Châu Âu, Australia và người Việt trên toàn thế giới cũng mong muốn đóng góp cho giáo dục Đại học Việt Nam; - Lực lượng các nhà khoa học và giáo sư Việt kiều đông đảo, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam. Họ cần có một môi trường thông thoáng, tiêu chuẩn quốc tế quen thuộc, chất lượng; điều hành và quản lý hiệu quả. 6. Nhu cầu xây dựng Đại học theo chuẩn mực Quốc tế Nhu cầu hội nhập của đất nước đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo, quản lý và chuyên môn có trình độ cao, bản lĩnh và chuyên ngành phù hợp. Đại học Hoa Kỳ nổi tiếng đi tiên phong trong việc giáo dục và đào tạo trên toàn thế giới, chính vì thế Chính phủ Việt Nam đã nói rõ ý kiến cần sự có mặt và Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán đóng góp của Đại học Hoa Kỳ và một số nước trong việc phát triển. Hiện tại nhiều tổ chức giáo dục Hoa Kỳ, quốc tế và Việt kiều có khả năng mong muốn tham gia vào công tác giáo dục Đại học ở Việt Nam. Rất nhiều Giáo sư, Nhà khoa học, Doanh nhân, các Nhà hảo tâm trong và ngoài nước cũng muốn có cơ hội đóng góp tích cực vào giáo dục Đại học. Hiện tại chưa có một trường Đại học Hoa Kỳ theo tiêu chuẩn quốc tế nào được xây dựng tại Việt Nam. Việc xây dựng một Đại học hàng đầu kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, tiếp nối truyền thống Văn Miếu và hiếu học của người Việt rất đáng trân trọng và đề cao. Dự án xây dựng Đại học VBU được đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục Đại học của Việt Nam và các đòi hỏi về tổ chức, điều hành, giám sát chất lượng của các Đại học quốc tế nhất là của Hoa Kỳ. THÀNH LẬP ĐẠI HỌC VBU TẠI VIỆT NAM 7. Đề xuất thành lập VBU - Việt nam là một quốc gia với dân số trên 90% theo phật giáo, Phật giáo trở thành quốc gia từ thời thế kỷ 6 và 11 từ thời Đinh Lê Lý trần cho đến. - Các hiền tài nguyên khí quốc gia trong đại học đầu tiên Việt nam (Quốc tử Giám,1076) các cuộc thi trạng nguyên hiền tài đều dựa vào tam giáo (Phật Lão Nho) trong đó Phật giáo là nòng cốt. Các quan lại thời lý trần đều phải thọ giới bồ tát tại gia. Thậm chí các vị vua Trần như Trần Nhân Tông đã xuất gia theo trường phái phật giáo nhập thế, thiền phái Trúc Lâm. - Qua đó Việt Nam đã đào tạo được hàng ngìn tài năng hiền tài, trạng nguyên để giữ được nền độc lập đất nước và xây dựng đất nước, giáo dục nhân dân thuần từ và văn minh. - Phật giáo nhập thế cổ vũ cho sự thịnh vượng về tinh thần và vật chất, bền vững qua nhiều thế hệ và nhiều kiếp, tin vào nhân quả, trí tuệ phật pháp là phát triển ngũ minh (Nội minh, thanh minh, nhân minh, y phương minh, công xảo Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán minh). Nếu theo tinh thần này đại học Phật giáo không phải chỉ dành cho giới xuất gia mà còn cho giới tại gia, học cả khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, công nghệ, ngôn ngữ học lấy đạo đức, trí tuệ văn hóa phật giáo làm nền tảng, tiếp thu được nền văn minh nhân loại mà không mất đi bản sắc của Việt Nam. Tầm nhìn của trường Đại học: Vì một Việt Nam thịnh vượng và hội nhập toàn cầu trên cơ sở truyền thống Văn hóa Phật giáo dân tộc. Giá trị theo đuổi: - Trí tuệ và tri thức: Học viên không chỉ học những tri thức của nhân loại mà còn am hiểu trí tuệ Phật pháp để chế tác được hạnh phúc cho mình và cộng đồng. - Tình yêu thương: Trường Đại học lấy sự giáo dục, đạo đức, giới luật của Bồ tát đại gia và xuất gia chính là thể hiện tình yêu thương đối với bản thân mình và chúng sinh. - Sự thịnh vượng: Trường Đại học đóng góp vào sự thịnh vượng của Học viên – cộng đồng – xã hội và nhân loại cả về vật chất và tinh thần thông qua giáo dục và thay đổi hành vi bằng tri thức nội điển và ngoại điển. Sứ mệnh của VBU - Nghiên cứu, bảo tồn, sáng tạo, truyền bá tinh hoa văn hóa Phật giáo và các kiến thức, tri thức của nhân loại. - Tuyển sinh các Học viên xuất gia và tại gia tài năng có đam mê cống hiến để giáo dục đào tạo họ trở thành những con người thực hành Bồ tát đạo cống hiến cho cộng đồng – đất nước và nhân loại.Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán - Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo với các Trường Đại học, các Công ty trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giúp cho Học viên tiếp cận trí tuệ Phật pháp và tri thức của nhân loại. Đại học Phật giáo Việt Nam có những điểm khác biệt so với các Đại học khác ở Việt Nam như sau: 1) So với Đại học khác thì VBU lấy tư tưởng trí tuệ Phật giáo, truyền thống văn hóa Việt Nam (Tam giáo đồng nguyên) làm nền tảng triết lý lan tỏa trong toàn bộ trường về đạo đức, kỹ năng, tư tưởng, hành vi, thái độ trong toàn bộ quá trình giáo dục và đào tạo của Giáo viên và Học viên. 2) So với các Học viện Phật giáo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chỉ đơn thuần là đào tạo tăng ni, những người xuất gia, nội dung giảng dạy chủ yếu chủ yếu tập trung vào Phật giáo Đại thừa và Phật giáo nguyên thủy. Trong khi các yếu tố ngoại điển như Công xảo minh – Thanh minh – Y phương minh – Nhân minh (Khoa học Công nghệ - Khoa học tự nhiên – Khoa học xã hội – Y học – Ngôn ngữ học – Tâm lý học, v.v.) chưa được quan tâm. VBU sẽ tập trung vào đào tạo không phân biệt giữa tăng ni và phật tử hình thành nên các thế hệ Học viên tu thân theo hướng Bồ tát đạo, cống hiến cho gia đình cộng đồng xã hội. 3) VBU sẽ đảm bảo hội nhập với hàng trăm trường Đại học Phật giáo ở Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Châu Âu để các chương trình được công nhận có tính quốc tế hóa cho sinh viên Việt Nam và quốc tế. Các khoa dự kiến trong Trường: tổ chức của trường dựa trên 05 nhóm ngành sau theo tư tưởng của Phật giáo (Ngũ minh):Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán 1. Công xảo minh (Khoa học tự nhiên) Khoa học công nghệ, trí thông minh nhân tạo. 2. Nội minh (Triết học Phật giáo và các tư tưởng của Tam giáo trong mối tương quan với Triết học Phương Tây) 3. Thanh minh: Các loại ngôn ngữ học Tiếng Anh – Trung – Hàn – Nhật,.... 4. Nhân minh: Các bộ môn về Khoa học xã hội, quốc tế học, Tâm lý học, Chính trị học,... 5. Y phương minh: Y học Phương Đông và Y học Phương Tây nhằm trị bệnh cứu người VBU – Phát triển trí tuệ Phật giáo 8. Đại học VBU: Vai trò cầu nối giữa tri thức thế giới và nhu cầu phát triển của đất nước, lấy triết lý phật giáo là nền tảng Việt Nam hiện cần rất nhiều Đại học có trình độ và theo tiêu chuẩn quốc tế để giúp tiếp nhận và chia sẻ tri thức, trí tuệ và kinh nghiệm thế giới. Các Đại học này sẽ giúp điều chỉnh tri thức, trí tuệ và kinh nghiệm thế giới nói trên để sử dụng cho phù hợp với hoàn cảnh, nhu cầu và môi trường Việt VBU Thu nhận tri thức, kinh nghiệm của thế giới Vận dụng trí thức thế giới vào Việt Nam Chắt lọc tinh hoa văn hóa Việt cống hiến cho nhân loại Đào tạo chuyển giao nhân lực cho Việt nam VBUTs. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán Nam, góp phần đào tạo nhân lực chuyên sâu cho nhu cầu phát triển Việt Nam, vùng và thế giới. Đại học VBU sẽ là cầu nối ra bên ngoài đến các Đại học khác, thị trường trong và ngoài nước, các ngành công nghiệp, khoa học và công nghiệp. VBU sẽ theo mô hình các Đại học tiên tiến và quốc tế, lấy giáo dục con người – trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh làm nền tảng. Phương pháp giảng dạy và giáo trình tiên tiến, cập nhật, sát với nhu cầu về nhân lực chuyên nghiệp của thị trường và đất nước. VBU sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại, các giảng viên có trình độ và kinh nghiệm thực tiến về khoa học, công nghệ và quản lý giúp đào tạo lãnh đạo và chuyên môn, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. 9. Mục tiêu Đại học VBU Tri thức, trí tuệ và kinh nghiệm thế giới Đại học Phật giáo Quốc tế Tổ chức Giáo dục Kiểm định và công nhận chất lượng giáo dục Giáo sư Quốc tế và Việt Nam Người Việt hải ngoại Người Việt trong nước Đại học Quốc tế VBUTs. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán Đại học Phật giáo Việt Nam (VBU) tại Việt Nam hoạt động theo những tiêu chí rõ rệt: - VBU kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp, theo sát và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế; Đáp ứng nhu cầu cộng đồng, đại chúng hóa Đại học; - Độc lập, tự chủ và thực tiễn; - Hợp tác công và tư; Nhà nước cần đề ra các chính sách hỗ trợ cho Đại học ( đất đai, tài chính, học bổng, trừ thuế, các dự án nghiên cứu, v.v.); - Chiến lược kêu gọi tài trợ, tài sản hiến tặng, đầu tư, v.v. Thành lập Công ty quản lý tài chính, quỹ, tài sản của Đại học; các hoạt động gây quỹ, tài chính, v.v. - Lợi nhuận dành để phục vụ cho việc phục vụ phát triển giáo dục Đại học; - Liên minh chiến lược với các Đại học trong và ngoài nước; tham gia các tổ chức kiểm định công nhận chất lượng. - Đại học Phật giáo lấy tư tưởng phật giáo Việt nam, truyền thống văn hóa Việt là nền tảng đạo đức và trí tuệ cho giáo dục của trường. 10. Tiêu chí Chất lượng Đại học VBU Đại học VBU sẽ đạt được những tiêu chí sau đây: - Môi trường phát huy trí tuệ, tư duy độc lập và sáng tạo. - Nội dung và phương pháp đào tạo với chất lượng so sánh được với Đại học có uy tín trên thế giới.Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán - Đội ngũ Giáo sư giỏi, trình độ cao, nhiệt tình với việc giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời có đủ điều kiện để đảm bảo duy trì chất lượng đào tạo, lương bổng đúng mức. - Sinh viên giỏi với động lực học tập cao. - Điều kiện vật chất của một Đại học quốc tế cho việc dạy học và nghiên cứu. - Đào tạo gắn liền với nhu cầu phát triển thị trường, nghiên cứu và từng bước đạt được trình độ nghiên cứu quốc tế ở một số ngành. - Quản lý tốt, hữu hiệu các nguồn tài nguyên, không lãng phí nguồn lực. 11. Xây dựng Đại học VBU tại Việt Nam Đại học VBU tại Việt Nam sẽ được xây dựng và điều hành theo chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là theo mô hình các Đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ và các nước trên thế giới: - Đồ án, thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế; - Có sự hợp tác và đóng góp của một số Đại học hàng đầu của Hoa Kỳ và quốc tế; - Đội ngũ quản lý, giảng viên quốc tế và nhiều giáo sư Việt kiều; - Giáo trình hiện đại phù hợp với nhu cầu của đất nước và thị trường; học theo chế độ tín chỉ; - Tận dụng công nghệ thông tin; - Độc lập và tự chủ về quản lý và tài chính dưới sự giám sát của Nhà nước; có sự hợp tác và đóng góp của các tổ chức công và tư, cộng đồng doanh nghiệp, nhiều tổ chức phi lợi nhuận; các nhà hảo tâm, quỹ đầu tư, tư nhân có tài sản hiến tặng, v.v.Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán Yếu tố cần cho việc thành lập Đại học VBU 12. Đại học VBU: Hợp tác giữa khu vực Công và Tư Hợp tác và đóng góp của Quốc tế Đóng góp của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, Quỹ tài trợ Đóng góp của Người Việt trong và ngoài nước Kế hoạch hoạt động giáo dục và tạo doanh thu Hỗ trợ của cộng đồngTs. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán 13. Yếu tố đặc thù và thành công bền vững của Đại học VBU Đại học VBU tại Việt Nam sẽ: - Sử dụng, điều chỉnh, thích ứng ngay mô hình các Đại học thành công ở trên thế giới vào VBU tại Việt Nam; - Sử dụng ngay các giáo trình tiên tiến của…., đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của các Đại học nổi tiếng, nhất là các giáo sư Việt kiều hay tại Việt Nam đã qua đào tạo tại các Đại học nổi tiếng quốc tế; - Đăng ký và đạt tiêu chí kiểm định chất lượng cao trong giáo trình, đội ngũ giảng dạy, cơ sở hạ tầng, v.v. - Sử dụng nhiều các ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc giảng dạy, nghiên cứu và quản lý. - Lấy nền tảng triết học phật giáo, văn hóa phật giáo là nền tảng đạo đức nhân văn cho giáo dục của trường, nhưng cởi mở tiếp thu văn mình nhân loại. Đại học Quốc tế Sự hỗ trợ của Nhà nước VBU Cộng đồng Đóng góp tài chính đa dạng từ nhiều nguồn Cộng đồng người Việt hải ngoạiTs. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán - Thông tin rộng rãi chính xác cho sinh viên, học viên và hỗ trợ tài chính, học bổng, tìm việc sau khi ra trường, v.v. 14. Đại học VBU và vấn đề Lợi nhuận hay Phi lợi nhuận Lợi nhuận và phi lợi nhuận là một trong những vẫn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý và điều hành Đại học công cũng như tư ở nhiều nơi trên thế giới. Đại học VBU tại Việt Nam sẽ theo đuổi mục tiêu giáo dục đào tạo chất lượng cao cùng với việc tìm kiếm các phương án tài chính tối ưu để có thể hỗ trợ cho việc phát triển bền vững của Đại học VBU. - Đại học VBU sẽ tham gia vào “thị trường giáo dục Đại học” và việc thị trường hóa giáo dục Đại học lấy chất lượng giáo dục cao và tài chính bền vững làm tiêu chí hoạt động. Dại học VBU sẽ tìm kiếm và thực hiện các giải pháp tối ưu vừa đạt giá trị giáo dục cao vừa đạt hiệu năng kinh tế bền vững. Giảng viên trình độ quốc tế, có kinh nghiệm thực tế Giáo trình và phương pháp giảng dạy với chất lượng của Đại học Quốc tế Cơ sở vật chất có thể kết nối Việt Nam và thế giới Chọn lựa sinh viên giỏi và hỗ trợ sinh viên học và thực hành Đáp ứng nhu cầu phát triển và của thị trườngTs. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán - Đại học VBU không mưu cầu lợi nhuận thuần túy. Đại học VBU sẽ sử dụng lợi nhuận trong đầu tư giáo dục giúp cho Đại học VBU tự chủ tài chính và đóng góp cho lợi ích giáo dục, kinh tế & xã hội; và dùng để tái đầu tư phát triển cho giáo dục Đại học. 15. Mô hình tổ chức Đại học VBU Đại học VBU sẽ được tổ chức và điều hành theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Ít nhất sẽ có 3 tổ chức riêng biệt làm việc chặt chẽ với nhau để bảo đảm tính minh bạch cũng như bảo đảm sự thành công bên vững của Đại học VBU: - Đại học VBU sẽ là một tổ chức phi lợi nhuận, giáo dục và đào tạo thuần túy. Khoảng 40% chi phí của Đại học sẽ được trả từ nguồn thu của sinh viên và các hoạt động giáo dục của Đại học; - Công ty Đại học VBU (VBU Corporation) là một tổ chức kinh doanh tài chính, tìm lợi nhuận vừa phải và hợp lý để có thể đóng góp giúp Đại học VBU phát triển bền vững và thành công. Đại học VBU sẽ nắm 51% Công ty Đại học VBU và sẽ cho phép các Nhà đầu tư tham gia vào Công tu Đại học VBU, tham gia kinh doanh ít rủi ro và tìm lợi nhuận hợp lý; - Quỹ hỗ trợ Đại học VBU (VBU Foundation) là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm tìm kiếm các khoản tài chính cho, tặng, ủng hộ cho Đại học để phát triển hay vận hành Đại học. Các khoản cho, tặng, ủng hộ này thường được Chính phủ Hoa Kỳ cho trừ vào thuế thu nhập cá nhân hay lợi tức của các tập đoàn. Quỹ Hỗ trợ này có thể được thành lập tại Hoa Kỳ để có thể nhận từ các nhà hảo tâm hay quỹ hỗ trợ giáo dục và xã hội. Mô hình tổ chức VBU $$Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán $$ 16. Mô hình Trường Đại học thuộc hệ thống VBU Đại học VBU sẽ có 1 hay nhiều campus – làng Đại học. Hiện nay có rất nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã bày tỏ mong muốn tham gia đóng góp tài chính và đất xây dựng cho Đại học ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác,… Cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Đại học VBU Giáo dục & Đào tạo Hiệu quả & Chất lượng VBU Foundation Phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng VBU Corporation Quản lý & Hoạt động tài chính Dự án 51++% $$ Hợp tác $$ 100 %Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán Tổ chức các Khoa của Trường Hội đồng Quản trị Công ty Quản lý tài sản Mục tiêu làm tăng tài sản và giá trị tài sản của Trường Hiệu trưởng Giám đốc điều hành 9 Khoa của trường Quỹ của trường Huy động các nguồn lực xã hội để phục vụ cho tài trợ học bổng và các hoạt động của trường Giám đốc điều hành Trường Quản trị kinh doanh Trường Khoa học xã hội Khoa Tâm lý học Khoa Phát triển cộng đồng Khoa Kinh tế Khoa học Chính trị Nghiên cứu về tôn giáo và văn hóa Trường Y tế cộng đồng Trường Công nghệ và kỹ thuật Khoa Ngoại ngữTs. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán Mô hình điều hành Đại học VBU Đại học VBU sẽ được tiến hành theo các tiêu chí và thông lệ quốc tế và tiêu chuẩn của các Đại học nổi tiếng trên thế giới để có thể đáp ứng và vượt qua được các đòi hỏi về chất lượng giáo dục, giáo trình, đội ngũ giảng dạy, minh bạch về tài chính, v.v. Đại học VBU sẽ gồm có ít nhất 3 Hội đồng và nhiều Ban chuyên môn - Hội đồng Sáng lập Đại học VBU (Board of Founders): gồm những cá nhân và tổ chức có công và đóng góp tài chính lớn cho việc hình thành, xây dựng và duy trì sự phát triển bền vững của Đại học VBU. Tiêu chí để chọn thành viên cũng sẽ được thành lập theo thông lệ quốc tế. - Hội đồng Điều hành Đại học (Board of Regents): giống như một Hội đồng quản trị của một Tập đoàn, sẽ gồm có các nhà quản lý Đại học chuyên nghiệp, các giáo sư đầu ngành, các nhà quản trị tài chính có kinh nghiệm, v.v Hội đồng này sẽ có rất nhiều quyền trên việc ra các chính sách và điều hành Đại học theo thông lệ quốc tế và tiêu chuẩn của các Đại học nổi tiếng trên thế giới. - Hội đồng cố vấn (Board of Advisors): sẽ gồm những thành viên có địa vị xã hội có thể làm tăng vị thế và uy tín của Đại học VBU, các Giáo sư quốc tế hoặc đầu ngành trong và ngoài nước, các Nhà tài trợ, v.v. 17. Các đối tác tiềm năng và các thỏa thuận Ban vận động thành lập Đại học VBU sẽ chịu trách nhiệm thảo luận và đàm phán với các đối tác, đặc biệt các đại học phật giáo trên thếTs. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán giới….Ban vận động sẽ hoàn tất các thủ tục và các vấn đề pháp lý để dự án có thể chính thức ra mắt…. 18. Lộ trình triển khai Dự án Đại học VBU Lộ trình thực hiện Nguồn lực tài chính của trường: - Hỗ trợ của các Nhà tài trợ trong và ngoài nước - Đóng góp thiện nguyện của Giáo sư, học giả, các tình nguyện viên và sinh viên các trường Đại học trong và ngoài nước. - Hợp tác với các Công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia. - Sự hỗ trợ của Chính phủ - Hợp tác của các tổ chức NGO trong và ngoài nước. Đại học Phật giáo Việt Nam (VBU) ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam sẽ được thành lập trong dịp VESAK 2019 ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nam. Đây sẽ là Đại học đầu tiên hướng tới các kỹ năng chuyên nghiệp của nền kinh tế tri thức với VBU làm cầu nối tri thức, trí tuệ và kinh nghiệm giữa các Đại học Việt nam và quốc tế, người Việt tại hải ngoại và Việt Nam. Bước 1: Giai đoan chuẩn bị: - Dự thảo, đề xuất Đề án. - Chuẩn bị nguồn lực tài chính và nhân sự - Chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho các khóa học trực tuyến và trực tiếp - Hợp tác với các Trường Đại học và tình nguyện viên quốc tế - VESAK 2019 - Mua trường Đại học Bước 2: Giai đoạn triển khai - Lựa chọn các Khóa học và Chương trình có tính khả thi ( Mở 20 Trung tâm Ngoại ngữ để tạo nguồn thu ban đầu và tìm kiếm Học viên cho trường). - Mở rộng sang các chuyên ngành đào tạo khác có tính khả thi cao. - Bài học kinh nghiệm từ giai đoạn thử nghiệm - Huy động nguồn lực - Thiết lập và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Trường Bước 3: Giai đoạn phát triển (cất cánh) - Mở rộng các Khoa khác. - Củng cố nguồn lực tài chính và nhân sự - Phát triển nhân rộng mô hình trên toàn đất nước Việt Nam - Xây dựng đối tác chiến lược (có tiềm năng về tài chính và chuyên mốn), đặc biệt( là giáo dục đào tạo online.Ts. Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa quốc tế học Đại học Hà nội, Chủ tịch sáng lập Trung tâm Anh Mỹ Cleverlearn Văn quán VBU sẽ lấy kinh nghiệm Đại học phật giáo thế giới làm mô hình chủ đạo – trong việc xây dựng phát triển và quản lý; lấy kinh nghiệm Đại học quốc tế và Việt Nam để bổ trợ. VBU sẽ trở thành niềm tự hào của đất nước giúp duy trì và phát huy văn hóa Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập 

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

VIỆN NHÂN TÀI CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
14023173
Moonshop.vn
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC