HỘI PHỤ NỮ HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

Đăng bởi: AdministratorIn

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

………………………………

HỘI PHỤ NỮ HỌ ĐỖ (ĐẬU) VIỆT NAM

1. Tôn chỉ hoạt động, phạm vi áp dụng

1.1. Tôn chỉ hoạt động

       Hoạt động của hội phụ nữ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam dựa trên tinh thần tự nguyện, nghiêm túc, không ép buộc.

1.2. Phạm vi áp dụng

          Mọi quyền lợi và trách nhiệm chỉ áp dụng đối với các chị em tự nguyện, nghiêm túc tham gia Hội

2. Những hoạt động chính của Hội

2.1. Tổ chức họp Hội

     Từ năm 2021, hội​ phụ nữ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam chúng ta sẽ tổ chức họp mặt mỗi năm một lần vào ngày 20/10 (Trừ những trường hợp đặc biệt sẽ báo trước ít nhất 01 tuần).

Đây là cơ hội chị em trong dòng tộc có thể gặp mặt nhau, nâng ly chia sẻ với nhau nhiều chuyện vui, buồn và những kinh nghiệm trong cuộc sống, cùng nhau giúp đỡ những chị em gặp chuyện không may….

2.2. Những hoạt động cần thực hiện

2.2.1. Việc của dòng họ

2.2.1.1. Giỗ tổ hay dâng hương mộ Tổ

          Mỗi khi họ Đỗ (Đậu) Việt Nam giỗ tổ hay dịp dâng hương mộ tổ, Hội sẽ sắm lễ riêng để lễ tổ. Những ngày này, chị em tham gia càng đông càng tốt. Hội trưởng sẽ là trưởng đoàn vào dâng lễ và dâng hương. Trường hợp Hội trưởng vắng mặt thì Hội phó thay thế.

2.2.1.2. Các việc khác của dòng họ

          Khi họ Đỗ (Đậu) Việt Nam có những công việc cần thiết đến tài chính, Hội cũng tham gia tùy theo tài chính hiện có của Hội.

2.2.2. Việc hỉ

- Áp dụng đối với việc cưới hỏi của chính thành viên đó hoặc cưới con của thành viên đó.

- Đại diện các thành viên trong Hội sẽ đến chia vui, Hội trích kinh phí mừng: 500.000 VND/ 1 trường hợp

 - Các thành viên trong Hội có thể mừng riêng.

2.2.3. Việc hiếu

- Áp dụng đối với việc ma chay của tứ thân phụ mẫu (hay có trường hợp không may mắn có vợ, chồng hoặc con của chị em trong Hội bị mất).

- Áp dụng đối với việc hiếu của gia đình trong Thường trực Hội đồng họ Đỗ (Đậu) Việt Nam.

- Đại diện Ban liên lạc tại tỉnh đó sẽ đến chia buồn hoặc tập hợp những ai có thể đi viếng được.

- Trường hợp ở xa quá vì lý do gì đó mà không đi được thì Hội sẽ gửi vòng hoa và lễ viếng.

- Hội sẽ trích kinh phí phúng viếng 1.000.000 VND/đám (Bao gồm cả lễ và vòng hoa).

- Các thành viên trong Hội có thể viếng riêng.

- Nếu không may có thành viên trong Hội bị mất thì mức viếng là 2.000.000 VND (trong đó bao gồm cả vòng hoa và lễ). Các thành viên trong Hội có thể viếng riêng.

2.2.4. Việc thăm hỏi, sẻ chia

- Áp dụng đối với các chị em của Hội nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo, gặp tai nạn, những thành viên có hoàn cảnh éo le (tuỳ theo mức độ nặng hay nhẹ) nhưng mức tối thiểu là 5000.000 VND).

- Ban liên lạc (BLL) thông báo rộng rãi đến các thành viên trong Hội.

- Đại diện BLL cùng các thành viên sẽ đến thăm hỏi.

- Hội trưởng sẽ quyết định việc quyên góp của mỗi thành viên để thăm hỏi đối với từng trường hợp.

3. Những quy định cụ thể về quyền lợi & nghĩa vụ của mỗi thành viên

3.1. Về kiện toàn Ban liên lạc  

- Trưởng ban liên lạc (Hội trưởng): Đỗ Thị Dụ - 0944450727 - Hà Đông

- Phó ban liên lạc (hội Phó): TS: Đỗ Thị Hoài – 0982691983 - Hà Đông

- Phó ban liên lạc (hội Phó): TS: Đỗ Thị Hạ - 0988801665 - Nam Định

- Phó ban liên lạc (hội Phó): Đỗ Thị Nhị - Thái Nguyên

- Thư ký: Đỗ Thị Hằng - 0983836576 - Từ Liêm

- Thủ quỹ, kế toán: TS: Đỗ Thị Hạ - 0988801665 - Nam Định

+ 63 ủy viên:

Ủy viên của hội ở tỉnh nào là chủ tịch hội của tỉnh đó

 • Đỗ Thị Thắm - 0946145872 - Hà Nội
 • Đỗ Thị Luyến - 0979978189 - Hà Đông
 • Đỗ Thi Mai - 0853763638 - Thanh Xuân
 • Đỗ Thị Đông - 0982696239 - Đồng Nai 
 • Đỗ Thị Liên - 0333623853 - Hà Đông
 • Đỗ Thị Huệ - 0969467165 - Hoàng Mai
 • Đỗ Thị Hường - 0885282338 - Bình Dương 
 •  
 •  
 •  
 •  

3.2. Thông tin

Hotline: 0888819966

Website: phunuhodovietnam.com

Mail: lienhe@phunuhodovietnam.com

Page: Phụ Nữ Họ Đỗ Việt Nam

FB Nhóm: Phụ Nữ Họ Đỗ Việt Nam

Zolo Nhóm: Phụ Nữ Họ Đỗ Việt Nam

Viber Nhóm: Phụ Nữ Họ Đỗ Việt Nam

3.3.Trách nhiệm của trưởng, phó ban liên lạc (Chủ tịch & Phó Chủ tịch)

3.2.1. Trưởng ban liên lạc (Chủ tịch)

+ Tiếp nhận thông tin:

- Thông tin về việc họ:

- Thông tin về việc hiếu, hỉ, và các thông tin khác.

         Bất kỳ chị em nào nắm được các thông tin trên thì báo cáo trực tiếp với Hội trưởng hoặc Hội phó. Ngoài ra, gia đình các thành viên trong Hội có việc (hiếu & hỷ), thành viên đó có trách nhiệm thông tin tới Hội trưởng.

- Xử lý thông tin: Chủ tịch hoặc Hội phó giao cho Thư ký liên lạc với các ủy viên  trong Hội.

3.2.2. Phó ban liên lạc (Phó chủ tịch)

Cùng với Trưởng ban liên lạc tiếp nhận và xử lý thông tin, có thể thay trưởng ban liên lạc điều hành các hoạt động của Hội nếu Trưởng ban vắng mặt.

3.3. Trách nhiệm của Thư ký, Thủ quỹ và các Ủy viên

3.3.1. Thư ký: Phụ trách toàn bộ mảng truyền thông và quản lý thông tin.

3.3.2. Thủ quỹ, Kế Toán.

+ Thu quỹ: Các ủy viên phụ trách đầu mối của các tỉnh sẽ tiến hành liên hệ với chị em để thu quỹ duy trì hoạt động của Hội hoặc các thành viên trong Hội nộp trực tiếp (hay chuyển khoản) cho thủ quỹ.

+ Chi quỹ: cho các khoản như đã qui định ở mục 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4

+ Tổng hợp & báo cáo: Thủ quỹ có trách nhiệm báo cáo thường xuyên tới tất cả các thành viên trong dịp gặp mặt hàng năm về tình hình tất cả các khoản thu chi trong năm (hoặc đăng trên zalo, fb, viber nhóm).

3.3.3. Các ủy viên  

 - Có trách nhiệm tham gia những công việc của dòng họ hoặc hiếu, hỉ, thăm hỏi….Đồng thời, các ủy viên báo lại cho Thư ký về khả năng tham gia.

- Tư vấn cho Hội trưởng những ý tưởng sáng tạo để xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh.

3.4. Quyền lợi & trách nhiệm của mỗi thành viên

3.4.1. Quyền lợi

Được thông báo gặp mặt hoặc mỗi khi dòng họ có việc, nhận được sự quan tâm, động viên & chia sẻ từ các thành viên khác trong Hội mỗi khi có chuyện buồn, vui, được đăng một bài giới thiệu cá nhân (doanh nghiệp) của thành viên

3.4.2. Trách nhiệm

3.4.2.1. Đóng quỹ

- Để duy trì hoạt động của Hội, Hội chúng ta phải đóng quỹ, nhưng do điều kiện kinh tế mỗi thành viên có khác nhau nên có thể quy định như sau:   

Những quy định cụ thể về việc đóng phí của mỗi thành viên

- Quĩ Hội mỗi năm đóng 01lần.

- Trưởng ban liên lạc (Hội trưởng): 5.000.000VNĐ.

- Phó ban liên lạc (hội Phó): 3.000.000VNĐ

- Thư ký: 1.000.000

- Thủ quỹ: 1.000.000

+ Các ủy viên: 1.000.000

 • Thành Viên: 500.000
 •  
 •  
 •  

- Các thành viên đóng góp tùy tâm.  

 - Tiền sẽ đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản cho thủ quỹ của hội …………… Ngoài ra, Hội cũng sẵn sàng đón nhận nguồn tài trợ của các chị em hảo tâm có điều kiện kinh tế khá.

 3.4.2.2. Đi họp Hội

+ Chị em sẽ đi họp Hội hay gặp mặt theo thông báo của Hội trưởng.

+ Trong trường hợp không tham gia được cần gọi điện phản hồi lại cho trưởng, phó ban liên lạc, nêu rõ lý do bận & có thể gửi tiền quỹ duy trì hoạt động Hội cho thủ quỹ.

3.4.2.3. Đi chia vui, chia buồn

+ Mỗi khi một thành viên trong Hội có việc vui hay buồn, chúng ta cần tập trung đúng thời gian & địa điểm được thông báo (Do chị em chúng ta không ở tập trung một chỗ nên không nhất thiết cả Hội phải đi). Hội sẽ có phong bì chung. Ngoài ra, chị em có thể chuẩn bị thêm phong bì của bản thân.

+ Trong trường hợp không tham gia được thì: cần gọi điện phản hồi lại cho Hội biết lý do mình bận.

4.  Kết nạp mới thành viên

     Một số thành viên không có điều kiện tham gia ngay trong năm đầu tiên thì có thể tham gia vào bất kỳ thời điểm nào nếu có nguyện vọng.

5. Một vài điểm lưu ý:

     Quy trình mời đám cưới hỏi như sau:

- Thành viên nào cưới (hoặc cưới con) sẽ liên hệ với BLL (Hội trưởng hoặc Hội phó) để lấy thông tin cập nhật về SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ của chị em trong Hội.

- Thành viên cưới (hoặc cưới con) sẽ gọi điện (hoặc nếu có thể gửi thiệp) mời cho chị em trong Hội. Chị em nào tham gia được, sẽ phản hồi lại cho  Thư ký.

- BLL sẽ nhận lại danh sách các anh chị em đã được mời đám cưới (do thành viên cưới đã mời gửi lại).

- BLL sẽ thông tin địa điểm, thời gian cả Hội tập trung đi dự đám cưới của thành viên cưới (hoặc cưới con); Thư ký xác nhận lần cuối các chị em được mời trong danh sách có đi dự hay không và Thông báo lại cho gia đình có việc hỉ để gia đình chuẩn bị cỗ cho đỡ bị thừa.

- Riêng việc hiếu, thăm hỏi những thành viên mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình éo le, Hội nên tập trung càng đông càng tốt.

     Trên đây là Quy chế hoạt động của Hội phụ nữ họ Đỗ (Đậu) Việt Nam. Rất mong chị em có ý kiến bổ sung để trở thành qui chế hoạt động chính thức của Hội.

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

VIỆN NHÂN TÀI AMAZON

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
13558448
Moonshop.vn
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC