Vai trò của giám đốc thương mại điện tử tại doanh nghiệp:

Đăng bởi: AdministratorIn

1, Vai trò của giám đốc thương mại điện tử tại doanh nghiệp:

Giám đốc thương mại điện tử có vai trò phát triển cơ hội kinh doanh cho tổ chức. Bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh thương mại điện tử. Và tăng cường trải nghiệm khách hàng và quản lý danh mục trực tuyến.
Họ giám sát các kế hoạch hoàn thành đơn hàng. công nghệ và cơ sở hạ tầng cần thiết. Họ cũng chịu trách nhiệm xây dựng những hiểu biết thương mại dựa trên dữ liệu. Và thúc đẩy mối quan hệ chiến lược với các bên liên quan cho doanh nghiệp.
Họ có thể làm việc trong một môi trường kỹ thuật số chuyển đổi nhanh chóng. Nơi họ nghĩ ra các chiến lược để mở rộng và tối ưu hóa sự hiện diện của doanh nghiệp.

2, Nhiệm vụ của giám đốc thương mại điện tử:

a, Phát triển cơ hội kinh doanh:

 • Góp phần hình thành tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của tổ chức
 • Đánh giá môi trường và cảnh quan kinh doanh trong nước và quốc tế
 • Phát triển các chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh liên tục
 • Phát triển chiến lược kinh doanh gia nhập thị trường mới
 • Quản lý rủi ro giữa các đơn vị kinh doanh

b, Thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh thương mại điện tử

 • Phát triển kế hoạch hoạt động để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh và xuất sắc
 • Quản lý trực tiếp các tình huống khủng hoảng
 • Phát triển ngân sách
 • Đánh giá hiệu quả tài chính của đơn vị kinh doanh
 • Tiến hành phân tích chức năng cho tổ chức
 • Hợp tác chính với nhóm đa chức năng về các hoạt động liên quan đến Thương mại điện tử
 • Thúc đẩy các chiến dịch bán hàng, khuyến mãi, tiếp thị và truyền thông xã hội trên các nền tảng kỹ thuật số

c, Thúc đẩy công nghệ và cơ sở hạ tầng:

 • Xây dựng chính của chiến lược công nghệ và lộ trình
 • Dẫn đầu phát triển và triển khai các kế hoạch khắc phục thảm họa
 • Chiến lược, lãnh đạo và giám sát hiệu suất của các mối quan hệ nhà cung cấp công nghệ
 • Giám sát việc sử dụng và bảo trì cơ sở hạ tầng và mạng CNTT
 • Giám sát và tận dụng công nghệ mới nhất và xu hướng tiêu dùng
 • Đánh giá các công nghệ và quy trình để cải thiện hiệu suất hoạt động
 • Mua sắm trực tiếp và thực hiện các công nghệ mới

d, Dẫn dắt trải nghiệm khách hàng thương mại điện tử:

 • Vô địch một dịch vụ xuất sắc ethos
 • Chiến lược hoạt động dịch vụ
 • Chiến lược lực lượng lao động cho dịch vụ xuất sắc
 • Thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng cho dịch vụ xuất sắc
 • Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
 • Thúc đẩy thương hiệu và truyền thông cho dịch vụ xuất sắc
 • Đánh giá tổ chức cho doanh nghiệp xuất sắc
 • Phát triển khung phục hồi dịch vụ
 • Văn hóa đổi mới dịch vụ vô địch
 • Đổi mới trải nghiệm khách hàng

e, Xây dựng những hiểu biết thương mại dựa trên dữ liệu:

 • Xây dựng chính của dữ liệu kinh doanh
 • Thiết kế trực tiếp và phát triển các mô hình dữ liệu
 • Quá trình phân tích và khai thác dữ liệu trực tiếp
 • Xây dựng chính của những hiểu biết dựa trên dữ liệu và thúc đẩy ứng dụng thực tế cho doanh nghiệp
 • Giám sát sự phát triển, đánh giá và nâng cao các mô hình dự đoán
 • Xem xét tác động kinh doanh từ thông tin phân tích dữ liệu
 • Thúc đẩy khám phá và phát triển các kỹ thuật khoa học dữ liệu mới nhất
 • Giám sát phân tích như một năng lực chính trong toàn tổ chức và cung cấp các dịch vụ tư vấn liên tục
f, Quản lý thực hiện đơn hàng của khách hàng:
 • Xác định và sửa đổi các chính sách và thủ tục thực hiện đơn hàng
 • Giám sát các hoạt động hoàn thành chống lại các thủ tục được thiết lập và thỏa thuận cấp độ dịch vụ
 • Đo lường thực hiện đơn hàng và hiệu suất hài lòng của khách hàng
g, Thúc đẩy mối quan hệ với các bên liên quan:
 • Xây dựng kế hoạch hợp tác
 • Phát triển và duy trì mạng lưới kinh doanh và chuyên nghiệp
 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ đối tác kinh doanh chiến lược
 • Đánh giá hiệu quả và đóng góp của các đối tác kinh doanh chiến lược
 • Quản lý xung đột
 • Chính sách đàm phán trực tiếp và phát triển giới hạn đàm phán
 • Chiến lược đối tác cho dịch vụ xuất sắc

3, Kỹ năng & Năng lực chung của giám đốc thương mại điện tử:

 • Kỹ năng quyết định
 • Phát triển con người
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Giải quyết vấn đề
 • Tư duy toàn cầu
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Quản lý nguồn tài nguyên
 • Quản lí đa dạng
 • Suy nghĩ sáng tạo
 • Ý thức làm việc
 • Tư duy tính toán
 • Tư duy xuyên ngành
 • Học tập suốt đời
 • Làm việc theo nhóm
 • Định hướng dịch vụ
 • Hợp tác ảo
 • Trình độ kỹ thuật số

4, Kỹ năng và năng lực chuyên môn của giám đốc thương mại điện tử:

 • Quản lý danh mục đầu tư thương hiệu
 • Quản lý kinh doanh liên tục
 • kế hoạch kinh doanh liên tục
 • Đàm phán kinh doanh
 • Kế hoạch hoạt động kinh doanh
 • Quản lý hiệu quả kinh doanh
 • Xây dựng mối quan hệ kinh doanh
 • Đánh giá rủi ro kinh doanh
 • Quản lý kênh truyền thông
 • Tuân thủ các quy định pháp luật
 • Quản trị xung đột
 • Phân tích trí tuệ người tiêu dùng
 • Quản lý nội dung
 • Sử dụng hệ thống quản lý nội dung
 • Viết và chỉnh sửa nội dung
 • Quản lý khủng hoảng
 • Quản lý mua lại khách hàng
 • Phân tích hành vi khách hàng
 • Đổi mới trải nghiệm khách hàng
 • Xây dựng chiến lược giữ khách hàng và lòng trung thành
 • Hoạt động quản lý quan hệ khách hàng
 • Phân tích dữ liệu
 • Khai thác dữ liệu và mô hình hóa
 • Quản lý giao hàng
 • Tối ưu hóa giao hàng
 • Phần tích nhu cầu
 • Quản lý tập tin và tài sản kỹ thuật số
 • Thúc đẩy năng suất và đổi mới
 • Quản lý chiến dịch thương mại điện tử
 • Kỹ thuật khẩn cấp
 • Tiếp thị dựa trên trò chơi
 • Quản lý đổi mới
 • Infographics và trực quan hóa dữ liệu
 • Quản lý chương trình tiếp thị quốc tế
 • Kiểm soát hàng tồn kho
 • Quản lý sở hữu trí tuệ
 • Quản lý khắc phục thảm họa CNTT
 • Quản lý kiến ​​thức
 • Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường
 • Nghiên cứu thị trường
 • Phân tích xu hướng thị trường
 • Quản lý chiến dịch tiếp thị
 • Tiếp thị ứng dụng di động
 • Đặt hàng thực hiện và trả lại xử lý
 • Phân loại tổ chức và phân tích phụ thuộc lẫn nhau
 • Lập kế hoạch tổ chức và thiết lập mục tiêu
 • Xây dựng chiến lược tổ chức
 • Tiếp thị công cụ tìm kiếm phải trả tiền (SEM)
 • Cải tiến quy trình
 • Chiến lược năng suất và đổi mới
 • Nâng cao năng suất
 • Quản lý mục tiêu bán hàng
 • Phân tích tình cảm
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)
 • Thương hiệu dịch vụ
 • Thách thức dịch vụ
 • Lãnh đạo dịch vụ
 • Lập kế hoạch và thực hiện dịch vụ
 • Quan hệ đối tác dịch vụ
 • Tiếp thị truyền thông xã hội
 • Quản lý truyền thông xã hội
 • Quản lý các bên liên quan
 • Ứng dụng hệ thống tư duy
 • Xây dựng chiến lược công nghệ
 • Kiểu chữ và bố cục sản xuất
 • Giao diện người dùng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
 • Tầm nhìn lãnh đạo
 • Nguyên tắc thiết kế và truyền thông trực quan
 • Quản lý hiệu suất trang web
 • Truyền thông nơi làm việc

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
7442174
Moonshop.vn
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC