175 tên, bí danh và bút danh của Bác qua các thời kì:

Đăng bởi: AdministratorIn

175 tên, bí danh và bút danh của Bác qua các thời kì:

1. Nguyễn Sinh Cung 
2. Nguyễn Sinh Côn 
3. Nguyễn Tất Thành 
4. Nguyễn Văn Thành 
5. Nguyễn Bé Con 
6. Văn Ba
7. Paul Tat Thanh 
8. Tất Thành 
9. Paul Thanh 
10. Nguyễn Ái Quốc 
11. Phéc-đi-năng
12. Albert de Pouvourville
13. Nguyễn A.Q.
14. Culixe
15. N.A.Q.
16. Ng.A.Q.
17. Henri Tran 
18. N.
19. Chen Vang 
20. Nguyễn 
21.Chú Nguyễn 
22. Lin
23. Ái Quốc 
24. Un Annamite
25. Loo Shing Yan 
26. Ông Lu 
27. Lý Thụy
28. Lý An Nam 
29. Nilopxki
30. Vương 
31. L.T.
32. Howang T.S.
33. Z.A.C.
34. Lý Mỗ
35. Trương Nhược Trừng 
36. Vương Sơn Nhi 
37. Vương Đạt Nhân 
38. Mộng Liên 
39. X.
40. H.T.
41. Tống Thiệu Tổ 
42. X.X.
43. Wang
44. N.K.
45. N. Ái Quốc 
46. Liwang
47. Ông Lai 
48. A.P.
49. N.A.K.
50. Nguyễn Lai 
51. Thọ
52. Nam Sơn
53. Chín 
54. Victor Lebon 
55. Ông Lý(Lee)
56. Ng. Ái Quốc
57. L.M.Vang 
58. Tiết Nguyệt Lâm 
59. Paul 
60. T.V. Wang
61. Công Nhân 
62. Victor 
63. V.
64. K.
65. Đông Dương
66. Quac E. Wen
67. K.V.
68. Lão Trịnh
69. Năm
70. Lý Phát
71. Viên
72. Tống Văn Sơ 
73. New Man 
74. Linov
75. Teng Man Huon
76. Hồ Quang
77. P.C. Lin (P.C. Line)
78. D.C. Lin
79. Lâm Tam Xuyên 
80. Ông Trần
81. Bình Sơn
82. Đi Đông
83. Cúng Sáu Sán
84. Già Thu
85. Kim Oanh
86. Bé Con
87. Ông Cụ
88. Hoàng Quốc Tuấn
89. Bác
90. Thu Sơn
91. Xung Phong
92. Hồ Chí Minh
93. Hy Sinh
94. Cụ Hoàng
95. C.M.Hồ
96. Chiến Thắng
97. Ông Ké
98. Hồ Chủ Tịch
99. Hồ 
100. Q.T.
101. Q.Th.
102. Lucius
103. Bác Hồ
104. H.C.M.
105. Đ.H.
106. Xuân
107. Một Người Việt Nam
108. Tân Sinh
109. Anh
110. X.Y.Z.
111. A.
112. A.G.
113. Z.
114. Lê Quyết Thắng.
115. K.T.
116. K.Đ.
117. G.
118. Trần Thắng Lợi
119. Trần Lực
120. H.G.
121. Lê Nhân
122. ( T . T )
123. Đanh
124. Đinh
125. T.L.
126. Chí Minh
127. CB.
128. H.
129. Đ.X.
130. V.K.
131. Nhân Dân
132. N.T.
133. Nguyễn Du Kích
134. Nguyên

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
7442087
Moonshop.vn
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC