CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CLB KHỞI NGHIỆP HỌ ĐỖ(ĐẬU) VIỆT NAM

Đăng bởi: AdministratorIn

    HỘI ĐỒNG HỌ ĐỖ(ĐẬU) VIỆT NAM

   CLB KHỞI NGHIỆP HỌ ĐỖ(ĐẬU) VI ỆT NAM

***

             Số: 01- CT/CLB

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

        Căn cứ tộc ước của Hộị Đồng Họ Đỗ(Đậu) Việt Nam;

        Căn cứ Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Khởi nghiệp Họ Đỗ(Đẫu) Việt Nam.

          Thực hiện mong muốn của đa số thành viên Câu lạc bộ, căn cứ tình hình và nhu cầu khởi nghiệp của thành viên trên toàn quốc. Câu lạc bộ Khởi nghiệp Họ Đỗ(Đậu) Việt Nam xây dựng chương trình hành động của Câu lạc bộ, cụ thể như sau:

A. Mục tiêu của CLB trong thời gian tới

 1. Phát triển hội viên, học tập, tích lũy kinh nghiệm
 2.  Hỗ trợ pháp lý cho các thành viên thành lập doanh nghiệp
 3. Thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp 63 tỉnh thành trên toàn quốc  
 4. Xây dựng Quỹ khởi nghiệp  nhằm hỗ trợ các cá nhân khởi nghiệp thiếu vốn và các thành viên trong CLB gặp khó khăn
 5. Tạo môi trường giao lưu học hỏi thuận lợi cho các thành viên có ý tưởng khởi nghiệp  có cơ hội biến ý tưởng thành hiện thực
 6. Tổ chức các chương trình diễn đàn tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường học, các huyện đoàn
 7. Phát triển toàn diện Hệ sinh thái khởi nghiệp tại gồm 8 yếu tố cơ bản
 8. Xin chủ trương chính sách và nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp
 9. Vận động, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục thành lập trên 100 doanh nghiệp trong một năm

B. Mục tiêu dài hạn

 1. Công tác tổ chức và phát triển Câu lạc bộ
 1. Công tác xây dựng bộ máy Câu lạc bộ

          Bộ máy tổ chức luôn duy trì và hoạt động, góp phần đảm bảo vai trò định hướng và chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ. Bộ máy tổ chức gồm 1 chủ tịch và 5 phó chủ tịch (trưởng ban phụ trách độc lập từng nhóm công việc) Câu lạc bộ có trụ sở riêng, 1 tổng  thư ký và 1 trang

web - facebook - truyền thông về hoạt động của CLB cụ thể như sau:

 • Ban Chủ Nhiệm CLB bao gồm các thành viên nòng cốt:
 1. Chủ tịch: TS. Đỗ Thị Hoài
 2.  Phó chủ tịch , ……………..
 3. Trưởng ban tài chính: …………….
 4. Trưởng ban truyền thông:  …………………….
 5. Trưởng ban nội dung:  …………………………..
 6. Thư ký - ………………h – Chánh văn phòng CLB Khởi Nghiệp  
 7. Trang Facebook truyền thông về CLB:  Khởi Nghiệp

https://khoinghiephodovietnam.com - Mail - info@khoinghiephodovietnam.com

 facebook - Khởi Nghiệp Họ Đỗ Việt Nam - Hotline: 0888819966

2.Công tác phát triển thành viên Câu lạc bộ

Mỗi năm phấn đấu kết nạp thêm 100 hội viên chính thức, 30 hội viên dự bị đủ tiêu chuẩn.

 1. Kinh phí hoạt động

    Phấn đấu quỹ của Câu lạc bộ luôn ổn định ở mức 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng)

    Quỹ Câu lạc bộ là số tiền do các hội viên đóng góp, các cá nhân tài trợ.

    Số Quỹ này để các thành viên CLB vay không lãi xuất hoặc hỗ trợ các thủ tục hành chính cho các thành viên thành lập doanh nghiệp,  kinh phí cho chương trình học tập giao lưu.

 1. Dự án 01:

Gây quỹ để đóng góp trong việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ nhà thờ họ Đỗ(Đậu) Việt Nam  trên cả nước.

 1. Mục đích dự án:

Gây quỹ để đóng góp trong việc  xây dựng, sửa chữa, tu bổ nhà thờ họ Đỗ(Đậu) Việt Nam  trên cả nước.

CLB sẽ ủng hộ Sơn và các VLXD khác mà của hội viên đóng góp cho CLB.

 1. Ngân sách dự kiến: Không giới hạn
 2. Nguồn tiền:

+ Trích từ Quỹ phúc lợi, được hình thành từ việc mua sắm của hội viên tại

- Website: nội bộ https://khoinghiephododauvietnam.qtq.vn  

+ Trích từ lợi nhuận kinh doanh của Công ty cổ phần Do Paint Việt Nam.

+ Các nguồn đóng góp, ủng hộ khác từ các hội viên CLB và các tổ chức cá nhân khác.

 1. Thời điểm thực hiện: Ngay khi có quỹ và các địa phương có nhu cầu.
 2. Thời gian thực hiện: Theo tiến độ thực hiện dự án ở các địa phương.
 3. Đơn vị thực hiện: CLB Khởi nghiệp họ Đỗ(Đậu) Việt Nam
 4. Thông tin liên lạc:
 1. Một số hoạt động trọng tâm Câu lạc bộ hướng tới
 1. Hoạt động đối nội

    Kết nối giữa các doanh nhân thành đạt với các thành viên có ý tưởng và mong muốn khởi nghiệp có cơ hội được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với nhau để hoàn thiện ý tưởng, hướng tới hợp tác phát triển.

    Quan tâm tới các doanh nghiệp và ý tưởng của hội viên, hàng quý tổ chức chương trình đi tham quan các mô hình khởi nghiệp thành công của các anh chị trong Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Họ Đỗ(Đậu) Việt Nam, các mô hình cùng chung ý tưởng để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

 1. Hoạt động đối ngoại

      Kết nối thành viên Câu lạc bộ với các chương trình xúc tiến thương mại, hội thảo tập huấn kỹ năng kiến thức khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh để thành viên có cơ hội giao lưu, học tập, quảng bá và tìm đầu ra cho sản phẩm của mình.

      Kết nối ý tưởng tới nguồn vốn, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ vốn cho ý tưởng khởi nghiệp.

 1. Hoạt động đào tạo tập huấn

      Phối hợp với tổ chức CLB Đầu Tư Khởi Nghiệp Việt Nam lần lượt tổ chức các diễn đàn tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp cho thành viên thanh niên.

      Hàng quý, tại văn phòng Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tổ chức buổi gặp mặt hội viên để lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc, khó khăn cần tháo gỡ trong quá trình khởi nghiệp của các thành viên.

      Câu lạc bộ là cầu nối giữa ngân hàng khởi nghiệp quản lý, Viện nhân tài, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng đăng ký kinh doanh, Hội doanh nhân với các thành viên Câu lạc bộ và các thành viên có ý tưởng khởi nghiệp cần hỗ trợ thủ tục hành chính. Vận động, hỗ trợ, hoàn thiện thủ tục thành lập cho trên 100 doanh nghiệp trong 1 năm.

 1. Hoạt động thể thao, văn hóa xã hội, an sinh xã hội

      Câu lạc bộ phấn đấu trở thành sân chơi toàn diện cho thành viên. Hàng quý, Tổ chức giao lưu bóng đá, tham dự các thương trình giao lưu để rèn luyện sức khỏe, tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết giữa các thành viên.

      Một năm tổ chức một chương trình trình nguyện tại địa phương khó khăn trên địa bàn do hội viên đề xuất giới thiệu.

 1. Công tác thi đua khen thưởng

      Hội viên có đóng góp tích cực vào xây dựng tổ chức và tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ, dự án, doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong kinh doanh sẽ được Câu lạc bộ xem xét thẩm định, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội Đồng Họ Đỗ(Đậu) Việt Nam, Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Họ Đỗ(Đậu) Việt Nam tặng bằng khen.

      Trên đây là Chương trình hành động của Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam

Nơi nhận:

- BCH (BC);

- Hội ĐHĐĐ VN(BC);

- CLB KN (BC);

- Hội viên;

- Lưu VP.

CLB KHỞI NGHIỆP HỌ ĐỖ(ĐẬU) VIỆT NAM

Chủ tịch

 

 

TS. Đỗ Thị Hoài

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

VIỆN NHÂN TÀI AMAZON

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
13558458
Moonshop.vn
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC