QUY CHẾ CLB KHỞI NGHIỆP HỌ ĐỖ(ĐẬU) VIỆT NAM

Đăng bởi: AdministratorIn

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP HỌ ĐỖ(ĐẬU) VIỆT NAM

CHƯƠNG I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Câu lạc bộ khởi nghiệp Họ Đỗ(Đẫu) Việt Nam “Sau đây gọi tắt là CLB” hoạt động trên toàn quốc. CLB có điều lệ hoạt động, quy chế hoạt động và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ riêng, Câu lạc bộ khởi nghiệp Họ Đỗ(Đẫu) Việt Nam, Trực thuộc Hội đồng Họ Đỗ(Đậu) Việt Nam.

Điều 1. Tên gọi, Biểu trưng (Logo) và trụ sở Câu lạc bộ

 1. Tên giao dịch tiếng Việt: CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP HỌ ĐỖ(ĐẬU) VIỆT NAM
 2. Tên giao dịch tiếng Anh: The Do Dau Viet Nam startup club
 3. Tên Viết tắt:                         
 4. Biểu trưng (Logo):                  
 1. Trụ sở: CLB: Toà 103,Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
 2. Website: http://www.khoinghiephodovietnam.com/ 
 3. Mail: info@khoinghiephodovietnam.com
 4. https://www.facebook.com/555494561615952/posts/1025635064601897/?d=n
 5. Hotline: 0888819966

Điều 2. Mục tiêu hoạt động của Câu lạc bộ

 1. Câu lạc bộ là nơi kết nối và hội tụ các doanh nghiệp khởi nghiệp họ Đỗ (Đậu) Việt Nam, trên toàn quốc,các thành viên đã và đang trong quá trình khởi nghiệp.
 2. Tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, tích cực, đa dạng hóa các hình thức kinh doanh, tạo điều kiện hỗ trợ mua chéo sản phẩm của nhau. Giúp các thành viên kết nối với các bạn quốc tế.
 3. Hỗ trợ nhau về pháp lý trong doanh nghiệp, tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng, chuyên nghiệp cùng nhau phát triển.
 4. Chia sẻ công việc dư thừa của các doanh nghiệp trong CLB khi ký kết được nhiều hợp đồng và nguồn vốn dư thừa của doanh nghiệp.
 5. Tạo môi trường giao lưu học hỏi thuận lợi cho các thành viên có ý tưởng khởi nghiệp được học tập, được trao đổi, được hướng dẫn, góp ý để biến ý tưởng thành hiện thực.
 6. Xây dựng Quỹ khởi nghiệp trị giá 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) do Hội viên Câu lạc bộ đóng góp. Mục đích của việc xây dựng quỹ này là để hỗ trợ khởi nghiệp và là quỹ dự phòng tài chính giành cho tất cả các hội viên tham gia đóng góp nhằm phát triển kinh tế doanh nghiệp.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ

 1. CLB hoạt động độc lập theo hình thức mở, trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm về kinh phí, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vì mục đích lợi nhuận.
 2. Kinh phí hoạt động của CLB do các hội viên đóng góp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ

Điều 4. Hội viên

 1. CLB hoạt động mở, và Hội viên phải là những người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
 1. Là những Doanh nhân của họ Đỗ (Đậu) Việt Nam có mong muốn tham gia CLB.
 2. Cá nhân có gắn bó với phong trào hoạt động họ Đỗ (Đậu)Việt Nam.  
 3. Cá nhân có vai trò, đóng góp tích cực cho Câu lạc bộ khởi nghiệp Họ Đỗ   (Đậu) Viêt Nam
 4. Cá nhân có mong muốn và khát khao được khởi nghiệp
 1. Tại thời điểm Quy chế CLB này được thông qua lần đầu tiên,
 2. Điều 5. Quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên
 1. Quyền lợi của Hội viên:
 1. Được cấp thẻ xác nhận tư cách thành viên CLB.
 2. Được tham gia ứng cử, đề cử bầu cử Ban Chủ nhiệm CLB.
 3. Được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động của CLB.
 4. Giám sát hoạt động của Ban chủ nhiệm. Khiếu nại các quyết định của Ban chủ nhiệm nếu vi phạm Quy chế.
 5. Được tham gia vào các hoạt động do CLB tổ chức.
 6. Được hưởng ưu đãi đối với các dịch vụ khác nhau do CLB mang lại với giá ưu đãi.  
 7. Được ra khỏi CLB khi xét thấy không thể tiếp tục là Hội viên.
 1. Nghĩa vụ của Hội viên:
 1. Tuân thủ Quy chế, quyết định của CLB và Ban Chủ nhiệm.
 2. Đóng hội phí hàng năm đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của CLB.
 3. Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và sinh hoạt của CLB hoặc ủy quyền cho Hội viên khác tham gia các cuộc họp của CLB.
 4. Giữ gìn và bảo vệ uy tín, hình ảnh của CLB. 
 5. Luôn coi trọng và gìn giữ sự đoàn kết trên tinh thần thẳng thắn, đề cao tính trung thực, cao thượng và giúp đỡ nhau chân thành nhằm nâng cao trình độ và kiến thức chuyên môn cũng như kiến thức kinh doanh.
 6. Không phân biệt đối xử giữa các Hội viên với nhau.
 7. Không được lợi dụng danh nghĩa của CLB để tiến hành các hoạt động trái với mục đích của CLB, gây tổn thất cho các hội viên và uy tín của CLB. 
 8. Không được tự mình đứng ra tổ chức các hoạt động mang tính chất cá nhân, nhưng lấy danh nghĩa của CLB mà không được sự đồng ý của Ban Chủ nhiệm CLB.

Điều 6. Chấm dứt tư cách Hội viên

 1. Tư cách Hội viên có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau:
 1. Hội viên có thông báo xin thôi tham gia CLB.
 2. Hội viên có hành vi gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu và tổn hại đến uy tín CLB.
 3. Có bằng chứng cho thấy Hội viên tiếp tục có hành vi gian lận nghiêm trọng sau khi đã được Ban Chủ nhiệm cảnh cáo.
 4. Hội viên không tham gia cả hai hoạt động chính thức của CLB trong một năm trừ trường hợp bất khả kháng như: sức khoẻ, việc hiếu hỷ gia đình, công tác....
 5. Hội viên chậm đóng hội phí từ 06 tháng trở lên kể từ ngày đến hạn mà không có lý do chính đáng.
 1. Ban Chủ nhiệm CLB có quyền quyết định chấm dứt tư cách Hội viên đối với các trường hợp (b), (c), (d) và (e) khoản 1 ở trên. Việc thông báo chấm dứt tư cách hội viên sẽ được Ban Chủ nhiệm thông báo toàn thể Hội viên qua thư điện tử hoặc tại buổi sinh hoạt CLB gần nhất.
 2. Những người bị chấm dứt tư cách Hội viên theo trường hợp (a) khoản 1 ở trên, có quyền xin trở lại thành Hội viên khi nộp đơn xin gia nhập CLB. Đối với những người bị chấm dứt tư cách Hội viên trong trường hợp (b), (c), (d) và (e) khoản 1 ở trên, Ban Chủ nhiệm xem xét việc xin trở lại thành Hội viên sau 6 tháng kể từ ngày bị chấm dứt tư cách Hội viên.
 3. Người bị chấm tư cách Hội viên phải trả lại thẻ Hội viên, không còn các quyền của Hội viên tại thời điểm chấm dứt và không có quyền đòi lại mọi khoản phí hay tiền do Hội viên đã đóng góp cho CLB.

Điều 7. Cơ cấu, tổ chức của CLB

 1. Hội nghị Ban Chủ nhiệm CLB.
 2. Ban Chủ nhiệm.

Điều 8. Họp Hội nghị CLB thường niên và bất thường

 1. Hội nghị CLB là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ bao gồm tất các các Hội viên, do Ban Chủ nhiệm triệu tập.
 2. Hội nghị CLB thường niên được tổ chức vào thời gian Hội nghị Câu lạc Bộ Khởi nghiệp Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam để tổng kết đánh giá hoạt động và đề ra chương trình hoạt động tiếp theo của CLB.
 3. Hội nghị CLB bất thường do Ban Chủ nhiệm triệu tập tại bất kỳ thời điểm nào theo đề nghị của Chủ tịch hoặc Tổng thư ký CLB hoặc ít nhất trên 50% tổng số Hội viên để giải quyết ngay các sự việc khẩn cấp.
 4. Nội dung chủ yếu quyết định tại Hội nghị CLB:
 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Chủ nhiệm trong thời gian qua và chương trình hoạt động, ngân sách của CLB trong thời gian tới.
 2. Thông qua báo cáo tài chính của CLB.
 3. Quyết định mức Hội phí của Hội viên và Ban Chủ nhiệm.
 4. Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB.
 5. Xem xét lại các quyết định của Ban Chủ nhiệm.
 6. Chấm dứt tư cách Hội viên.
 7. Các vấn đề khác mà Hội nghị CLB thấy cần thiết.

Điều 9. Ban Chủ nhiệm

 1. Ban Chủ nhiệm là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của CLB bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các thành viên Ban Chủ nhiệm. Nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm là 5 năm.
 2. Chủ tịch CLB do Câu lạc bộ Họ Đỗ (Đậu) Việt Nam hiệp thương lựa chọn. Các thành viên Ban Chủ nhiệm do Chủ tịch CLB lựa chọn.
 3. Những Hội viên có đủ uy tín, tâm huyết và năng lực đều có thể ứng cử hoặc được đề cử vào Ban Chủ nhiệm. Hội viên có nhiều uy tín và đóng góp to lớn đối với việc hình thành, xây dựng và phát triển của phong trào Doanh nhân có thể được bầu là Chủ tịch danh dự của CLB. 
 4. Ban Chủ nhiệm họp thường kỳ 6 tháng một lần để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của CLB, bàn bạc và quyết định các giải pháp cần thiết để thực hiện các quyết định. Khi cần thiết, Ban Chủ nhiệm có thể họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch.
 5. Nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm
 1. Tổ chức hướng dẫn thực hiện Quy chế CLB, Quyết định của Ban Chủ nhiệm CLB.
 2. Báo cáo Câu lạc bộ Khởi nghiệp Họ Đỗ (Đậu)Việt Nam về tình hình tổ chức, hoạt động của CLB trong nhiệm kỳ và xây dựng chương trình hoạt động, ngân sách của CLB trong năm tiếp theo.
 3. Cùng Chủ tịch quyết định các vấn đề về nhân sự Ban Chủ nhiệm.
 4. Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm.
 5. Triệu tập họp Ban Chủ nhiệm CLB thường niên hoặc bất thường.
 6. Quyết định khen thưởng, kỷ luật cảnh cáo Hội viên.
 7. Xét kết nạp, chấm dứt tư cách Hội viên trong phạm vi thẩm quyền của mình; tổ chức xử lý các khiếu nại của Hội viên.
 8. Tìm kiếm các nguồn tài trợ, tổ chức các hoạt động tạo nguồn kinh phí.
 1. Cuộc họp của Ban Chủ nhiệm được xem là hợp lệ khi có ít nhất trên 50% số lượng thành viên Ban Chủ nhiệm tham dự. Quyết định của Ban Chủ nhiệm được thông qua khi có đa số thành viên Ban Chủ nhiệm tham dự chấp thuận, trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo Chủ tịch.

Điều 10. Chủ tịch, Tổng thư ký và thành viên Ban Chủ nhiệm

 1. Chủ tịch CLB do Câu lạc bộ Khởi nghiệp Họ Đỗ(Đậu) Việt Nam hiệp thương lựa chọn.
 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch:
 1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế, quyết định của Ban Chủ nhiệm  CLB.
 2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chủ nhiệm.
 3. Ký các văn bản về việc phê chuẩn, kết nạp, chấm dứt tư cách Hội viên, khen thưởng, kỷ luật đối với các Hội viên, những văn bản thỏa thuận, hợp tác quan trọng với các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước sau khi đã được Ban Chủ nhiệm thông qua.
 4. Chịu trách nhiệm trước Ban Chủ nhiệm và toàn thể hội viên về hoạt động của CLB và quyết định của mình.
 1. Các Phó Chủ tịch:

Mỗi phó chủ tịch phụ trách chuyên môn do Chủ tịch phân công

 1. Tổng thư ký CLB là người điều hành hoạt động CLB, có trách nhiệm và quyền hạn như sau:
 1. Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định và hoạt động của Ban Chủ nhiệm.
 2. Tạo dựng, đảm bảo mối quan hệ hợp tác có lợi cho CLB với các tổ chức, câu lạc bộ khác.
 3. Tham mưu cho Chủ tịch và Ban Chủ nhiệm về các giao dịch và ký kết các văn bản và các hợp đồng hợp tác, các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước theo chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm.
 4. Tổ chức điều hành các hoạt động, sinh hoạt thường kỳ của CLB;
 5. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về nhiệm vụ được giao; báo cáo với Chủ tịch về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của CLB.

CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 11.   Các hoạt động chính thức hàng năm

 1. CLB sẽ có dự thảo chương trình hoạt động cho từng năm và tổ chức các hoạt động của năm vào thời điểm thích hợp.
 2. Các Hội viên có quyền và có nghĩa vụ tham gia đầy đủ các hoạt động do CLB tổ chức trừ trường hợp bất khả kháng, nhưng phải thông báo với Ban Chủ nhiệm.
 3. Ngoài các hoạt động chính thức, Ban Chủ nhiệm CLB căn cứ tình hình thực tế sẽ tổ chức thêm các hoạt động phù hợp vì lợi ích của CLB và hội viên.

CHƯƠNG IV: TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 12. Quản lý tài chính của CLB

 1. Các nguồn thu của CLB:
 1. Tiền Hội phí của các Hội viên.
 2. Các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
 1. Các khoản chi của CLB gồm: 
 1. Chi cho các hoạt động thường xuyên của CLB theo quyết định của Ban Chủ nhiệm.
 2. Các khoản chi cần thiết khác phục vụ hoạt động của CLB bao gồm:

-  Phí duy trì hoạt động của Văn phòng CLb

 • Công tác phí cho các chuyến công tác phục vụ lợi ích của CLB.
 • Các khoản chi khác theo quyết định của Chủ tịch
 1. Các khoản thu của CLB sẽ được giữ tại một tài khoản mở tại một ngân hàng thương mại do Chủ tịch quyết định.
 2. Việc quản lý tài chính của CLB phải được thực hiện theo chế độ sổ sách, minh bạch. Các khoản thu, chi của CLB phải tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, được phản ánh trên hệ thống sổ sách, báo cáo công khai

Điều 13. Hội phí

Hội phí của các Hội viên được đóng theo năm (tính từ ngày 01/01 hàng năm) và không muộn hơn 30/03 hàng năm. Mức Hội phí cụ thể như sau:

 • Chủ tịch                         : 20.000.000 đồng/năm
 • Phó chủ tịch                  : 10.000.000 đồng/năm
 • Ủy viên BCH                 :  5.000.000 đồng/năm
 • Hội viên                         : 1000.000 đồng/năm

Đối với hội viên mới gia nhập CLB thì đóng hội phí năm đầu tiên như sau:

 • Thời gian gia nhập từ ngày 01/01 đến 30/6: Đóng 100% hội phí
 • Thời gian gia nhập từ ngày 01/07 đến 31/12: Đóng 50% hội phí

Đối với hội viên luân chuyển vị trí thì đóng hội phí năm luân chuyển như sau:

 • Thời gian luân chuyển từ ngày 01/01 đến 30/6: Đóng hội phí bổ sung =  100% hội phí đối với vị trí mới – 100% hội phí vị trí cũ
 • Thời gian luân chuyển từ ngày 01/07 đến 31/12: Đóng hội phí bổ sung =  50% hội phí đối với vị trí mới – 50% hội phí vị trí cũ
 • Trường hợp hội viên luân chuyển vị trí mà hội phí vị trí mới thấp hơn hội phí vị trí cũ thì hội viên không được hoàn trả hội phí.

CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

Điều 14. Khen thưởng 

Hội viên có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động cũng như nâng cao hình ảnh và uy tín của CLB được Ban Chủ nhiệm quyết định khen thưởng hàng năm. Tiêu chí khen thưởng sẽ do Ban Chủ nhiệm xây dựng và báo cáo CLB.

Điều 15. Kỷ luật

Hội viên vi phạm Quy chế, không thực hiện quyết định của Ban chủ nhiệm, gây mất đoàn kết, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và quyền lợi của CLB sẽ tùy theo mức độ nặng, nhẹ phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo hoặc chấm dứt tư cách Hội viên theo quy định tại Quy chế này.

Điều 16. Khiếu nại

Ban Chủ nhiệm không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại cá nhân giữa các Hội viên.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Ban Chủ nhiệm CLB có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế để phù hợp với tình hình hoạt động và phát triển của CLB.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Bản Quy chế này có 6 chương 18 điều đã được Ban Chủ nhiệm CLB thông qua tại hội nghị toàn gần nhất và có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 10 năm 2020.

                                                                                              T/M CÂU LẠC BỘ

 

 

                                                                                              TS: ĐỖ THỊ HOÀI

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

VIỆN NHÂN TÀI AMAZON

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
13558456
Moonshop.vn
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC